Precios ginecología

Consulta de ginecología: 120€

Citología ginecología: 20 €

Retirada de DIU: 30 €

Retirada de implanon: 100 €

Toma de biopsia endometrial: 50 €

Exéresis de pólipo cervical: 50 €